Vận chuyển

**Đối với đơn hàng dưới 1,000,000 VND

Phí ship cố định:

Nội thành TPHCM: hỗ trợ phí ship giá chung 25,000 VND/đơn hàng

Ngoại thành TPHCM và các tỉnh: hỗ trợ phí ship giá chung 35,000 VND/đơn hàng

**Đối với đơn hàng trên 1,000,000 VND

Phí ship hỗ trợ:

Nội thành TPHCM: miễn phí ship

Ngoại thành TPHCM và các tỉnh: hỗ trợ phí ship giá chung 10,000 VND/đơn hàng