Hướng dẫn mua hàng

Khách hàng có thể đặt hàng qua các kênh mua hàng:

Website: https://boube.vn

Facebook: https://www.facebook.com/boubeofficial

  • Khi đặt hàng vui lòng cùng cấp đầy đủ thông tin sau về người nhận hàng, bao gồm: Tên, SĐT liên lạc, Địa chỉ đầy đủ.
  • SĐT liên lạc của người nhận hàng phải trong tình trạng liên hệ được. Shop sẽ gọi điện trực tiếp tới SĐT để xác nhận nội dung đơn hàng, thời gian giao nhận dự kiến trước khi đơn hàng được xác nhận và gửi đi.

Shop có quyền từ chối gửi hàng hình thức thu hộ với những trường hợp SĐT nhận hàng hoạt động không ổn định, shop không thể liên lạc khi gọi xác nhận đơn hàng